BEFRNL

Platform over hotelmanagement, inrichting en design in Vlaanderen
Circular hotel interior: een traject naar een duurzamere toekomst

Circular hotel interior: een traject naar een duurzamere toekomst

De circulaire economie, een essentiële schakel en een onvermijdelijke doelstelling

Circular Hotel Interior, het eerste EU-certificeringsmerk voor hotelinterieurproducten (textiel, hout en meubilair), is geboren. Dit label beoordeelt de circulariteit van producten en geeft in een oogopslag een beeld van hun performance. Een platform maakt een snelle selectie van producten mogelijk en faciliteert rechtstreeks contact tussen voorschrijvers en fabrikanten of distributeurs.

De lineaire economie heeft zijn grenzen bereikt. Met huidige en toekomstige tekorten aan grondstoffen, een verstoord klimaat, problematische toeleveringsketens en twijfelende consumenten vindt de circulaire economie langzaam maar zeker een weg. De nood aan een duurzaam, veerkrachtig model in Europa is dan ook meer een noodzaak dan een deugd.

Binnen de circulaire economie zijn er verschillende methodes om grondstoffen te besparen, beter te ontwerpen, beter te produceren, de levensduur te verlengen, te herstellen, te hergebruiken, te recycleren, … Zo dragen bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelsector steeds meer bij aan deze ontwikkelingen met producten die de circulaire economie omzetten in de praktijk. Objectieve erkenning van de kwaliteiten van deze producten en een bijhorend positief imago zijn noodzakelijk.

Een objectief certificeringsmerk 

Om de ecologische eigenschappen van producten te objectiveren en een beleid van sociale verantwoordelijkheid in de hotel- en accommodatiesector te ondersteunen, werd het certificeringsmerk Circular Hotel Interior ontwikkeld. Dat label is intussen geregistreerd bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en biedt certificering voor interieur- en textielproducten voor de hotelsector. 

Elk product wordt op onafhankelijke wijze gecertificeerd door een derde partij en kan één tot vier badges krijgen om zijn circulaire kwaliteiten aan te tonen. Niet minder dan zevenentwintig verschillende criteria, ontwikkeld door de wetenschappelijke partners van het Ecy-Twin-project, beoordelen de producten op het vlak van circulariteit. Vervolgens wordt een erkenning in een of meerdere domeinen toegekend.

Het eerste domein is ecodesign. Is een product circulair ontworpen? Is het demonteerbaar, herstelbaar, recycleerbaar of van biologische oorsprong? Daarnaast is er de ecoproductie, wanneer inspanningen geleverd worden op het gebied van circulariteit tijdens de productiefase. Dat kan met gebruikte materialen en hun nabijheid, productieprocessen, gebruik van hernieuwbare energie, omgekeerde logistiek, … Een ander domein is de verlenging van de gebruiksduur. Onderneemt het bedrijf acties om de gebruiksduur van producten te verlengen? Denk maar aan reconditionering van producten, reserveonderdelen, instructies voor demontage en herstelling, terugnamesysteem voor producten met passende behandeling. Tot slot is er afvalvermindering, zoals acties voor hergebruik van productieafval, industriële symbiose, recyclage van productieafval en elke andere strategie om de afvalproductie te controleren en te verminderen.

Een sterk merk

De noodzaak om het circulaire karakter van producten voor de hotelsector te ondersteunen en te benadrukken, is ontstaan uit een collectieve denkoefening binnen een werkgroep met bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelsector. Ook de wetenschappelijke partners van het Interreg Ecy-Twinproject zijn vertegenwoordigd, namelijk drie onderzoekscentra (WOOD.BE, CENTEXBEL, CELABOR), een universiteit (ULB) en een ingenieursschool (ENSAIT). De betrokken bedrijven zijn De Poortere Frères, Louis de Poortere, Veldeman, Unilin, Mobitec, Resortecs, Trust Studio, Noma Edition, Dizy, Oakame, Revor, Sonian Wood, Verimpex, Carpentier en BerryAlloc. Zij verdiepten en deelden hun kennis van de circulaire economie en circulaire productie. Ook hun inzichten van de project- en contractmarkt, waar ze samen met architecten, interieurarchitecten en decorateurs aan hotel- en vrijetijdsvoorzieningen werken, bieden een meerwaarde. Zo ontstonden criteria voor de kwalificatie van circulaire producten en voor de pioniers van het Circular Hotel Interior-merk. 

Voor hoteliers, bedrijven en eindgebruikers

De omvang van de contractmarkt maakt een meer flexibel beheer mogelijk van zaken zoals traceerbaarheid van producten, tracering tijdens de gebruiksfase en retourlogistiek door groepen soortgelijke producten. Bovendien zijn in de hotelsector de inspanningen voor een groene transitie voor bepaalde productcategorieën zoals detergenten, levensmiddelen en communicatiemiddelen intussen al gemeengoed. 

Toch is nog veel actie nodig op het vlak van het circulaire aanbod voor interieurinrichting. Circular Hotel Interior, het eerste EU-certificeringsmerk op dit gebied, betekent een belangrijke stap voorwaarts. Het label is er voor Europese fabrikanten en distributeurs van circulaire producten uit hout, textiel, en meubelen voor de contract- en hotelmarkt, die hun engagement voor de circulaire economie willen promoten via een catalogus die eigen is aan de sector. Daarnaast zijn ook voorschrijvers, hoteliers, binnenhuisarchitecten en decorateurs welkom, die op zoek zijn naar een doeltreffende manier om circulaire producten voor hun projecten te identificeren. Circular Hotel Interior wil tot slot ook een platform zijn voor de eindgebruiker, die geïnformeerd wil worden over de verbintenissen van de door hem gekozen accommodatie om de milieueffecten te verminderen. Bij de lancering van het merk zijn al bijna veertig producten bestemd voor de hotelsector van een vijftiental fabrikanten gecertificeerd. Via de website wordt deze lijst bijgehouden en geüpdatet.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details